списък на ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БИЗНЕС УНИВЕРСИТЕТСКА АСОЦИАЦИЯ В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ И ТУРИЗМА

 1. 1. „ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” АД
 2. 2. „ФИЛИКОН – 97” АД
 3. 3. „БИОФАРМ – ИНЖЕНЕРИНГ” АД
 4. 4. „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ” АД
 5. 5. „РОЗАИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД
 6. 6. „КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕАД
 7. 7. „ЛАКТИНА” ООД
 8. 8. „ДИМИТЪР МАДЖАРОВ – 2” ЕООД
 9. 9. „ТЕХРА” ЕООД
 10. 10. „БОНМИКС” ЕООД
 11. 11. „МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ” ЕООД
 12. 12. „МЕСОКОМБИНАТ – ЛОВЕЧ” АД
 13. 13. „ТАНДЕМ-В” ООД
 14. 14. „ДОНИДО МАШИН ИНДЪСТРИ” АД
 15. 15. „КАМЕНИЦА” АД
 16. 16. „ПОБЕДА” АД
 17. 17. „ЛАЛОВ И ВАЧЕВ” ЕООД
 18. 18. „АЛМЕР” ЕООД
 19. 19. „ПАМПОРОВО” АД
 20. 20. „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД
 21. 21. „САМИ – М” ЕООД
 22. 22. „БИОВЕТ” АД
 23. 23. "ХЕПИ" ЕАД
 24. 24. "ВИТАЛ" ООД
 25. 25. "ЕЛИТ - П" ЕООД