списък на ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БИЗНЕС УНИВЕРСИТЕТСКА АСОЦИАЦИЯ В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ И ТУРИЗМА

 1. 1. УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
 2. 2. „ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” АД
 3. 3. „ФИЛИКОН – 97” АД
 4. 4. „БИОФАРМ – ИНЖЕНЕРИНГ” АД
 5. 5. „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ” АД
 6. 6. „РОЗАИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД
 7. 7. „КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕАД
 8. 8. „ЛАКТИНА” ООД
 9. 9. „ДИМИТЪР МАДЖАРОВ – 2” ЕООД
 10. 10. „ТЕХРА” ЕООД
 11. 11. „БОНМИКС” ЕООД
 12. 12. „МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ” ЕООД
 13. 13. „МЕСОКОМБИНАТ – ЛОВЕЧ” АД
 14. 14. „ТАНДЕМ-В” ООД
 15. 15. „ДОНИДО МАШИН ИНДЪСТРИ” АД
 16. 16. „КАМЕНИЦА” АД
 17. 17. „ПОБЕДА” АД
 18. 18. „ЛАЛОВ И ВАЧЕВ” ЕООД
 19. 19. „АЛМЕР” ЕООД
 20. 20. „ПАМПОРОВО” АД
 21. 21. „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД
 22. 22. „САМИ – М” ЕООД
 23. 23. „БИОВЕТ” АД
 24. 24. "ХЕПИ" ЕАД
 25. 25. "ВИТАЛ" ООД