УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ УХТ В ЗИМНО УЧИЛИЩЕ ПО ХРАНИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (FOOD LAW WINTER SCHOOL) ВЪВ ВАГЕНИНГЕН, НИДЕРЛАНДИЯ

     
      Презентации от участието в ЗИМНО УЧИЛИЩЕ ПО ХРАНИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕСТВО (FOOD LAW WINTER SCHOOL) ВЪВ ВАГЕНИНГЕН, НИДЕРЛАНДИЯ в периода 3 - 7.02.2020г. на Ваня Костова и Десислава Димитрова, специалност "Технология на ферментационните продукти", 5-ти курс, ОКС "магистър"