ОТМЯНА НА ДАТАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУАХИТ


СЪОБЩЕНИЕ
 
 
 1.         Уважаеми членове на Бизнес Университетската Асоциация в Хранителната Индустрия и Туризма,
 2.  
 3.     След удължаване на обявеното извънредно положение до 13.05.2020 г. сме в невъзможност да проведем Общото събрание на асоциацията на предварително обявената дата 24.04.2020 г.
 4.       След прекратяване на извънредното положение, Управителният съвет на асоциацията ще насрочи нова дата и дневен ред на Общото събрание.
 5.             
 6.      
 7.         Желая на всички Вас и вашите близки светъл и спокоен Великден!
 8.                                               
 9.                                                                                                
 10.                                                                                                           Председател на УС:
 11.  Проф. К. Динков