ПОКАНА ЗА КРЪГЛА МАСА:
Бизнес университетска асоциация в хранителната индустия и туризма съвместно с Университет по хранителни технологии организират кръгла маса на тема: „ОБРАЗОВАНИЕТО В УХТ В ПАРТНЬОРСТВО С БИЗНЕСА”
   

  Форумът е посветен на проблемите на образованието, подготовката и реализацията на кадри за хранително-вкусовата промишленост, биотехнологиите, хранителното машиностроене и туризма.
   Целта е да се търсят решения за адаптиране на образованието в УХТ към потребностите на бизнеса, както и ангажиране на работодателите в процеса на професионална подготовка на специалисти с висше образование в горепосочените направления и в създаване на възможности за тяхната реализация на пазара на труда.
   Кръглата маса ще се проведе на 29.10.2020 г. (четвъртък) от 16.00 часа в блок 2, зала „Хоризонт” на УХТ.
   Специален гост на събитието ще бъде г-н Красимир Вълчев - Министър на образованието и науката.
   На срещата са поканени да участват: Представители на академичното ръководство на УХТ, Бизнес университетската асоциация в хранителната индустрия и туризма, Националните работодателски организации, браншовите асоциации и сдружения, Тракия икономическа зона, Съвет по туризъм – Пловдив, Тракийски туристически район, Представители на местната власт, СХП, Съвета на настоятелите на УХТ и др.