Дискусионна среща на тема „Иновации при производството на млечни продукти”

 
Бизнес университетска асоциация в хранителната индустрия и туризма”

Асоциация на млекопреработвателите в България

 
ОРГАНИЗИРАТ

Дискусионна среща
на тема Иновации при производството на млечни продукти

на 30 септември 2021 г. по време на изложението „Светът на млякото“
в Семинарна зала, разположена в зала 3 на Интер Експо център - София
 
П Р О Г Р А М А
за провеждане на  дискусионна среща
на тема „Иновации при производството на млечни продукти”
 
Час
Вид на занятието
Лектор
9.30 ÷ 10.00 ч.
  Регистрация, посрещане на участниците
 Представител БУАХИТ
10.00 ÷ 11.00 ч.
  Нови технически решения при производството на млечни     продукти и нетрадиционни за нашия пазар асортименти
 Представител на „Донидо” АД
гр. Хасково   
(презентация и дискусия)
11.00 ÷ 12.30 ч.
  Технологични решения за получаване на иновативни       млечни продукти (пробиотичен сладолед, скир, млечен   десерт   с алгинатни перли и др.)
 Преподаватели от катедра   „Технология на млякото и млечните   продукти“, УХТ
 (презентация и дискусия)
12.30 ÷ 13.00 ч.
  Възможности за кандидастване по подмярка 4.2 –     разяснения
Експерт на МЗХГ,
консултанска фирма
13.00 ÷ 14.00 ч.
  Обедна почивка
14.00 ÷ 16.00 ч.
  Възможности за стимулиране на иновациите във фирмите   от   млекопреработвателната индустрия в България чрез   участие в   Плана за възстановяване и  Европейски     програми по новия   програмен период
  Дискусии
Представител МЗХГ
(презентация и дискусия)
 
 Регламентирани  всички противоепидемични мерки за провежданeто на изложения: във връзка със заповед РД-01-748 от 02.09.2021 г. на Министерството на здравеопазването
 
Участието е безплатно! Заповядайте!
За контакти:
БУАХИТ: Е-mailmail@buafit.bg; info@buafit.bg,  tel: 0883 998 872 – Гергана Ангова
 
АМБ: E-mail: bam@milkbg.org, tel: 0886 422 724 – Магдалена Апостолова