Дискусионна среща на тема „Образованието в УХТ в партньорство с бизнеса в областта на етеричните масла, парфюмерията и козметиката”


Бизнес университетска асоциация в хранителната индустрия и туризма”

„Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика”
 
ОРГАНИЗИРАТ

Дискусионна среща на тема

„Образованието в УХТ в партньорство с бизнеса в областта на етеричните масла, парфюмерията и козметиката”
 

П Р О Г Р А М А
за провеждане на  дискусионната среща 
 
Час Вид на занятието Лектор
9.30 ÷ 10.00 ч.   Регистрация, посрещане на участниците Представител на БУАХИТ
10.00 ÷ 10.30 ч.   Презентация на специалността „Технология и дизайн на храни    и ароматно-вкусови продукти”
проф. дтн А. Стоянова
Р-л на катедра ТТЗРЕМ

(презентация и дискусия)
10.30 ÷ 11.00 ч.   Презентация на отрасъла „Етерични масла, парфюмерия и     козметика” Гергана Андреева – Изп. директор на БНАЕМПК
(презентация и дискусия)
11.00 ÷ 12.30 ч.    Презентации на фирми от бранша и кратко представяне на     иновативен продукт Представител на "Розаимпекс" ООД, "Рубелла Бюти" АД,
"Еньо Бончев Продакшан" ООД,
"ИКЕ – България ИЕС – Бюлгари" АД
 (презентация и дискусия)
12.30 ÷ 13.00 ч.   Връчване на еднократна стипендя от БНАЕМПК на студент с     най-висок успех от курса на следване Гергана Андреева – Изп. директор на БНАЕМПК

При заявено желание е възможно позициониране на щанд с рекламни материали и продажба на продукти.
 
Дискусионната среща ще се проведе в зала „Хоризонт“, бл. ІІ, УХТ, Пловдив на 08.10.2021 г.
 
Регламентирани всички противоепидемични мерки за провежданeто на дискусионната среща.
 
За контакти:
БУАХИТ: Е-mailmail@buafit.bg; info@buafit.bg,  tel: 0883 998 872 – Гергана Ангова
 
БНАЕМПК: E-mail: office@bnaeopc.com; projects@bnaeopc.com, tel: 0879 163 026 – Гергана Андреева