Дискусионна среща на тема „Образованието в УХТ в партньорство с бизнеса в областта на етеричните масла, парфюмерията и козметиката” се проведе на 08.10.2021 г. в зала „Хоризонт” на УХТ

 
    

 
    Срещата бе проведена на 08.10.2021 г. в зала Хоризонт на УХТ, инициатор на която бе БУАХИТ. Мероприятието бе организирано и проведено съвместно с Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК). В дискусията участваха членове на катедра Технология на тютюна, захарта, растителните и етерични масла, както и студенти от втори до четвърти курс на специалност Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти (ТДХАВП) представители на фирми от областта на произвоствтото на етерични масла, парфюмерията и козметиката. Изнесени бяха: призентация на специалността Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти, прецентация на отрасъла Етерични масла, парфюмерия и козметика, презентации на фирми от бранша и кратко представяне на иновативни продукти. Връчена бе и еднократна стипендия от БНАЕМПК на студент с най-висок успех от курса на следване от специалност "Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти".