БУАХИТ

Сдружение „Бизнес университетска асоциация в хранителната индустрия и туризма"

е независимо и доброволно сдружение с нестопанска цел, обединяващо юридически и физически лица, приемащи устава и задачите на сдружението, за удовлетворяване на общите интереси по подпомагане партньорството между Университета по хранителни технологии и българските стопански организации, осъществяващи дейност в областта на хранителната промишленост, биотехнологиите, хранителното машиностроене и туризма.