УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „БИЗНЕС УНИВЕРСИТЕТСКА АСОЦИАЦИЯ В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ И ТУРИЗМА"
 

1. КОЛЬО ТЕНЕВ ДИНКОВ  -  Председател
2. БОРИС ИВАНОВ КАЛИБАЦЕВ                   
3. ЕЛЗА КОСТАДИНОВА МАРКОВА             
4. ЙОРДАН ЛОЗЕВ ВЪЛЧЕВ                          
5. КИРИЛ МАРИНОВ ВЪТЕВ                           
6. МАРИЯН ВЕСЕЛИНОВ БЕЛЯКОВ            
7. ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАПАЗОВ                      
8. ТОДОР ЛОЗКОВ ТОДОРОВ                        
9. ЛЮБОМИР КРЪСТЕВ ДРАГАНОВ